agenda

WANNEER IS WAT TE ZIEN?

AGENDA

142 min. Franse filmweek
28/11/2022
19:30
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
28/11/2022
20:00
Zaal 2
Uitverkocht
9 Angst
29/11/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
29/11/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
138 min. Pauzefilm
30/11/2022
19:30
Zaal 1
12 Geweld Discriminatie
30/11/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
01/12/2022
15:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
Documentaire
01/12/2022
15:00
Zaal 2
AL
01/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
01/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
02/12/2022
15:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
02/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
02/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Seks Grof taalgebruik
03/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
Documentaire
03/12/2022
15:00
Zaal 2
AL
03/12/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
03/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
04/12/2022
15:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
Luxor junior
04/12/2022
15:00
Zaal 2
AL Grof taalgebruik
04/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
04/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Seks Grof taalgebruik
05/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
Documentaire
05/12/2022
20:00
Zaal 2
AL
06/12/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
06/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Seks Grof taalgebruik
07/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
Documentaire
07/12/2022
20:00
Zaal 2
AL
08/12/2022
15:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
08/12/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
08/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
09/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
09/12/2022
15:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
09/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Angst Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
95 min. Luxor Award slotfilm
10/12/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst
11/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
11/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Angst Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
12/12/2022
19:30
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
93 min. Vrouw in Beeld
13/12/2022
20:00
Zaal 1
AL
13/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Angst Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
14/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
14/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
15/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
15/12/2022
15:00
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
15/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
120 min. Eenmalige vertoning
16/12/2022
20:00
Zaal 1
17/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
17/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
114 min. Eenmalige horroravond
17/12/2022
20:00
Zaal 1
16 Seks
Pauzefilm
18/12/2022
11:00
Zaal 1
18/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
Luxor junior
18/12/2022
15:00
Zaal 2
AL Grof taalgebruik
18/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
18/12/2022
20:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
Voorstelling met pauze
19/12/2022
19:30
Zaal 1
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
20/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
20/12/2022
20:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
21/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
Pauzefilm
22/12/2022
15:00
Zaal 1
22/12/2022
15:00
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
22/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
22/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
23/12/2022
15:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
Pauzefilm
23/12/2022
19:30
Zaal 1
23/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
24/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
24/12/2022
15:00
Zaal 2
12 Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
Feestelijke vertoning met karaoke
24/12/2022
19:30
Zaal 1
AL Grof taalgebruik
24/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
Pauzefilm
25/12/2022
19:30
Zaal 1
25/12/2022
20:00
Zaal 2
12 Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
26/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
Incl. voorfilm Koning Worst
26/12/2022
15:00
Zaal 2
6 Angst
Pauzefilm
26/12/2022
19:30
Zaal 1
26/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
27/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
Pauzefilm
28/12/2022
19:30
Zaal 1
28/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
29/12/2022
15:00
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
Pauzefilm
29/12/2022
19:30
Zaal 1
29/12/2022
20:00
Zaal 2
30/12/2022
15:00
Zaal 2
Pauzefilm
30/12/2022
19:30
Zaal 1
30/12/2022
19:30
Zaal 2
12 Geweld Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
Pauzefilm
31/12/2022
15:00
Zaal 1
31/12/2022
15:00
Zaal 2
91 min. Vrouw in Beeld
14/02/2023
20:00
Zaal 1
16

AGENDA

TICKETS

ENTREEPRIJZEN