agenda

WANNEER IS WAT TE ZIEN?

AGENDA

112 min.
22/05/2022
15:00
Zaal 2
6 Angst
176 min. Pauzefilm
22/05/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
112 min.
22/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Discriminatie
105 min. Premièrefilm
22/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
115 min.
23/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Discriminatie Grof taalgebruik
116 min. Premièrefilm
23/05/2022
20:00
Zaal 2
16
115 min.
24/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Discriminatie Grof taalgebruik
105 min. Premièrefilm
24/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
176 min. Pauzefilm
25/05/2022
19:30
Zaal 1
12 Angst Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
116 min. Premièrefilm
25/05/2022
20:00
Zaal 2
16
131 min.
26/05/2022
15:00
Zaal 2
12 Geweld Seks Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
151 min.
26/05/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Seks
99 min. Premièrefilm
26/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
134 min.
26/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
99 min. Premièrefilm
27/05/2022
18:30
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
134 min.
27/05/2022
18:30
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
131 min.
27/05/2022
21:00
Zaal 2
12 Geweld Seks Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
151 min.
27/05/2022
21:00
Zaal 1
12 Angst Seks
99 min. Premièrefilm
28/05/2022
18:30
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
151 min.
28/05/2022
18:30
Zaal 1
12 Angst Seks
131 min.
28/05/2022
21:00
Zaal 2
12 Geweld Seks Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
134 min.
28/05/2022
21:00
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
89 min.
29/05/2022
15:00
Zaal 2
6 Angst
151 min.
29/05/2022
15:00
Zaal 1
12 Angst Seks
99 min. Premièrefilm
29/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
134 min.
29/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
99 min. Premièrefilm
30/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
151 min.
30/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
99 min. Premièrefilm
31/05/2022
20:00
Zaal 2
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
134 min.
31/05/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
131 min.
01/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Geweld Seks Discriminatie Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
151 min.
01/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
02/06/2022
15:00
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
91 min.
02/06/2022
15:00
Zaal 2
16 Geweld
151 min.
02/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
70 min.
02/06/2022
20:00
Zaal 2
16 Angst
92 min.
03/06/2022
18:30
Zaal 2
12 Angst Grof taalgebruik
110 min.
03/06/2022
18:30
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
91 min.
03/06/2022
21:00
Zaal 2
16 Geweld
140 min.
03/06/2022
21:00
Zaal 1
6 Geweld Grof taalgebruik
04/06/2022
18:30
Zaal 1
12 Geweld Grof taalgebruik
04/06/2022
18:30
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
151 min.
04/06/2022
21:00
Zaal 1
12 Angst Seks
91 min.
04/06/2022
21:00
Zaal 2
16 Geweld
151 min.
05/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
05/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
151 min.
06/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
06/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Angst Seks
92 min.
06/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
151 min.
07/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
70 min.
07/06/2022
20:00
Zaal 2
16 Angst
121 min. Luxor Classic Club
08/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
91 min.
08/06/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld
110 min.
09/06/2022
15:00
Zaal 1
AL
96 min.
09/06/2022
15:00
Zaal 2
AL
151 min.
09/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
91 min.
09/06/2022
20:00
Zaal 2
16
10/06/2022
18:30
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
91 min.
10/06/2022
18:30
Zaal 2
16
151 min.
10/06/2022
21:00
Zaal 1
12 Angst Seks
98 min.
10/06/2022
21:00
Zaal 2
6 Angst Grof taalgebruik
110 min.
11/06/2022
18:30
Zaal 1
AL
96 min.
11/06/2022
18:30
Zaal 2
AL
140 min.
11/06/2022
21:00
Zaal 1
6 Geweld Grof taalgebruik
98 min.
11/06/2022
21:00
Zaal 2
6 Angst Grof taalgebruik
12/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
96 min.
12/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
13/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Angst Seks
91 min.
13/06/2022
20:00
Zaal 2
16
96 min.
14/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
100 min. met Q&A
14/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
127 min. Luxor Classic Club
15/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
98 min.
15/06/2022
20:00
Zaal 2
6 Angst Grof taalgebruik
95 min.
16/06/2022
15:00
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
16/06/2022
15:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
110 min.
16/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
93 min. Premièrefilm
16/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
95 min.
17/06/2022
18:30
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
94 min. Premièrefilm
17/06/2022
18:30
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
17/06/2022
21:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
99 min.
17/06/2022
21:00
Zaal 2
16 Geweld Angst Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
18/06/2022
18:30
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
99 min.
18/06/2022
18:30
Zaal 2
16 Geweld Angst Grof taalgebruik
110 min.
18/06/2022
21:00
Zaal 1
AL
95 min.
18/06/2022
21:00
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
93 min. Premièrefilm
19/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
94 min. Premièrefilm
19/06/2022
21:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
110 min.
20/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
99 min.
20/06/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Angst Grof taalgebruik
93 min. Premièrefilm
21/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
94 min. Premièrefilm
21/06/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
134 min. Luxor Classic Club
22/06/2022
20:00
Zaal 1
16 Geweld
95 min.
22/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Discriminatie Grof taalgebruik
94 min. Premièrefilm
23/06/2022
15:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
112 min.
23/06/2022
15:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
23/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
23/06/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
24/06/2022
18:30
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
112 min.
24/06/2022
18:30
Zaal 1
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik
94 min. Premièrefilm
24/06/2022
21:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
112 min.
24/06/2022
21:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
94 min. Premièrefilm
25/06/2022
18:30
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
112 min.
25/06/2022
18:30
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
97 min. Premièrefilm
25/06/2022
21:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
112 min.
25/06/2022
21:00
Zaal 1
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik
94 min. Premièrefilm
26/06/2022
20:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
112 min.
26/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik
97 min. Premièrefilm
27/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
112 min.
27/06/2022
20:00
Zaal 1
12 Drugs- en/of alcoholmisbruik
94 min. Premièrefilm
28/06/2022
20:00
Zaal 2
9 Angst Grof taalgebruik
112 min.
28/06/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
115 min. Luxor Classic Club
29/06/2022
20:00
Zaal 1
AL
97 min. Premièrefilm
29/06/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Grof taalgebruik
96 min.
30/06/2022
15:00
Zaal 1
AL Grof taalgebruik
93 min.
30/06/2022
15:00
Zaal 2
AL
93 min. Premièrefilm
30/06/2022
20:00
Zaal 2
AL
93 min. Premièrefilm
01/07/2022
18:30
Zaal 2
AL
120 min.
01/07/2022
18:30
Zaal 1
12 Geweld Seks Grof taalgebruik
112 min.
01/07/2022
21:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
96 min.
01/07/2022
21:00
Zaal 2
AL Grof taalgebruik
96 min.
02/07/2022
18:30
Zaal 1
AL Grof taalgebruik
93 min. Premièrefilm
02/07/2022
18:30
Zaal 2
AL
93 min.
02/07/2022
21:00
Zaal 1
AL
120 min.
02/07/2022
21:00
Zaal 2
12 Geweld Seks Grof taalgebruik
96 min.
03/07/2022
20:00
Zaal 2
AL Grof taalgebruik
120 min.
03/07/2022
20:00
Zaal 1
12 Geweld Seks Grof taalgebruik
112 min.
04/07/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
93 min.
04/07/2022
20:00
Zaal 2
AL
96 min.
05/07/2022
20:00
Zaal 1
AL Grof taalgebruik
93 min. Premièrefilm
05/07/2022
20:00
Zaal 2
AL
112 min.
06/07/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
93 min.
06/07/2022
20:00
Zaal 2
AL
08/07/2022
20:00
Zaal 1
AL

AGENDA

TICKETS

ENTREEPRIJZEN